Obavještavamo Vas da je Medicinski fakultet Foča, studijski program Stomatologija, potpisao ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite osiguranicima Fonda. Medicinski fakultet Foča svim osiguranim licima Fonda pruža sve vrste specijalističkih stomatoloških usluga. Na taj način osiguranici mogu koristiti sva prava iz zdravstvenog osiguranja. Da bi se koristile specijalističke stomatološke usluge, jedini uslov je da osiguranik ima uputnicu porodičnog ljekara na kojoj je naznačeno ime ustanove (Medicinski fakultet Foča) i intervencija/e koje je potrebno sprovesti.

Ukoliko želite da zakažete pregled ili intervenciju ili imate pitanja kontaktirajte nas na broj telefona: 058/211-906, svakim radnim danom od 08:00-18:00h.