Zgrada Poliklinike

Studentska 5, 73 300 Foča

Centrala: +387 58 211 906

Radno vrijeme: pon-petak 08.00-18:00h, pauza 10:30-11:00h i 15:30-16:00h

Parking: ispred zgrade Poliklinike (besplatan i uz naplatu)