Rehabilitovati brojne funkcije stomatognatog sistema kod gubitka zuba, tvrdih zubnih tkiva i dijela alveolarnog grebena, a pri tome postići vrhunski estetski rezultat, izazovi su kojima se bavi savremena stomatološka protetika. Gubitak zuba remeti pravilno odvijanje fizioloških funkcija, te pored toga što pacijenti imaju teškoće sa žvakanjem i gutanjem, česte su i teškoće pri govoru, kao  i estetski nedostaci koji nisu vezani samo za prazne prostore u zubnom nizu, već i za loš izgled donje trećine lica i produbljivanje prisutnih brazdi i bora. Samopouzdanje krezubih i bezubih pacijenata često je narušeno, bez obzira u kojoj životnoj dobi se nalaze. U našem centru rehabilitacija pacijenata vrši se primjenom najsavremenijih materijala i metoda, u skladu sa brojem, rasporedom i stanjem preostalih zuba, individualnim karakteristkama i zahtjevima pacijenta.  Na odjeljenju se pružaju i usluge dijagnostike i terapije disfunkcija temporomandibularnog zgloba. Na osnovu ugovora sa Republičkim Fondom za zdravstveno osiguranje, uz odgovarajuću uputnicu, nudimo usluge izrade totalnih zubnih proteza svim osiguranicima Fonda starijim od 65 godina života.


Usluge:

– pregled, konsultacije
– izrada fiksnih keramičkih nadoknada (bezmetalna keramika) – pojedinačne krunice, mostovi, fasete
– izrada fiksnih metalokeramičkih nadoknada – pojedinačne krunice, mostovi
– izrada livenih nadogradnji i postavljanje estetskih kočića
– izrada mobilnih nadoknada – totalna proteza, parcijalna skeletirana proteza, parcijalna pločasta proteza
– izrada kombinovanih fiksno-mobilnih nadoknada
– podlaganja i reparature proteza
– izrada svih vrsta implantno nošenih zubnih nadoknada
– izrada opturator proteza (defekti mekog i tvrdog nepca)
– izrada splintova
– dijagnoza i terapija temporomandibularnih disfunkcija


Zaposleni nastavnici i saradnici

Prof. dr Nedeljka Ivković, specijalista
Prof. dr Irena Mladenović, specijalista
Doc. dr Đorđe Božović, specijalista
Doc. dr Mihael Stanojević, specijalista
Viši asist. Zorica Stojanović, specijalista
Viši asist. Ognjenka Janjić-Pavlović, specijalista
Viši asist. Dijana Popović-Grubač, specijalista


Stomatološke sestre:

Ana Vrećo
Ivana Ivković