Specijalistički centar za stomatologiju predstavlja podorganizacionu jedinicu i nastavnu bazu Medicinskog fakulteta u Foči. Aktivnosti Specijalističkog centra su usmjerene na prevenciju, dijagnozu i liječenje oštećenja i bolesti mekih i tvrdih tkiva usne duplje i temporomandibularnih zglobova. Centar pruža zdravstvene usluge iz svih specijalističkih grana stomatologije, objedinjenih na jednom mjestu, a bliska saradnja i stručnost naših specijalista obezbjeđuju vrhunski terapijski rezultat. Ovim je omogućen interdisciplinaran i individualan pristup liječenju i po tome je Stomatološki centar jedinstven u istočnom dijelu Republike Srpske. Zaposleni nastavnici i saradnici kontinuirano se naučno i stručno usavršavaju, te je stomatološka zaštita koja se pruža u ovoj ustanovi u skladu sa najnovijim međunarodnim standardima i dostignućima.

U Specijalističkom centru se pruža specijalizovana stomatološka zaštita iz sljedećih grana stomatologije:

– dječja i preventivna stomatologija
– bolesti zuba i endodoncija
– stomatološka protetika
– parodontologija i oralna medicina
– oralna hirurgija
– ortopedija vilica.

U prostorijama Specijalističkog centra odvija se i praktična nastava za studente stomatologije Medicinskog fakulteta u Foči i specijalizantski staž za specijalizante iz šest oblasti stomatologije.

Specijalističke stomatološke usluge se pružaju na zahtjev korisnika ili na osnovu ugovora koji Medicinski fakultet ima zaključen sa Republičkim Fondom za zadravstveno osiguranje. Takođe, specijalističku stomatološku zdravstvenu zaštitu pacijenti mogu primiti i u okviru praktične nastave studenata stomatologije, koja se odvija pod stalnim nadzorom nastavnika/saradnika.

Na preko 1000 m2 nalazi se 7 kliničkih sala, zubotehnička laboratorija i rendgen kabinet.