Briga o oralnom zdravlju treba da počne od najranije životne dobi. Jedino tako je moguće postići dugoročni cilj – dočekati starost sa vlastitim stalnim zubima. Nažalost, često čujemo da je briga o mliječnim zubima suvišna i nepotrebna jer imaju ograničen vremenski period trajanja u ustima i svakako će ih zamijeniti stalni zubi. Ne može se dovoljno naglasiti koliko je ovakvo razmišljanje štetno i pogrešno. Mliječni zubi su zbog svoje građe podložniji karijesu, a njegove komplikacije mogu lako ugroziti opšte stanje djeteta i mladi organizam. Pored toga, mliječni i stalni zubi značajan vremenski period koegzistiraju jedni pored drugih u usnoj duplji, te se bakterije i infekcije sa pokvarenih mliječnih zuba lako šire  na novoiznikle, stalne zube i to baš u periodu u kojem im je potrebna zdrava sredina da bi došlo do pravilne maturacije zubne gleđi. Naši specijalisti veliku pažnju posvećuju pravovremenoj edukaciji mladih pacijenata i njihovih roditelja, kao i primjeni preventivnih mjera. Ovdje ćete, pored adekvatne terapije, dobiti savjete o pravilnoj ishrani, oralnoj higijeni i važnosti redovnih stomatoloških kontrola. Pozivamo vas da dovedete djecu na pregled u što ranijem uzrastu i da ne čekate pojavu karijesa ili drugih oralnih tegoba.

Na Odjeljenju dječje i preventivne stomatologije pružaju se usluge koje imaju za cilj očuvanje zdravlja mliječnih i stalnih zuba djece i adolescenata do navršene 16 godine starosti, a sve usluge su besplatne.


Usluge koje se pružaju:

– pregledi, konsultacije
– preventivne intervencije (fluorizacija, zalivanje fisura)
– sanacija karijesa mliječnih i stalnih zuba
– zbrinjavanje traumatskih oštećenja zuba
– ekstrakcija mliječnih i stalnih zuba
– liječenje zuba sa nezavršenim rastom korijena
– stomatološka zaštita djece sa posebnim potrebama
– stomatološki zahvati u opštoj anesteziji


Zaposleni nastavnici i saradnici

Prof. dr Dragan Ivanović, specijalista
Prof. dr Svjetlana Janković, specijalista
Prof. dr Bojana Davidović, specijalista
Dr Ivana Grujičić, klinički ljekar, specijalista
Dr Jovana Hrisa Samardžija, klinički ljekar, specijalista


Stomatološke sestre:

Milanka Milanović
Ranka Dragičević