Na Odjeljenju oralne hirurgije se na sekundarnom nivou sprovode oralno-hirurške intervencije u cilju liječenja oboljenja zuba i mekih i tvrdih tkiva usne duplje koje nije moguće sanirati konzervativnim pristupom. Brojne su intervencije koje nije moguće obaviti u ambulantama opšte stomatologije. Zahvaljujući razvoju zubnih implantata, oralna hirurgija je specijalistička grana za čijim uslugama vlada sve veća potražnja. Konvencionalne oralnohirurške usluge zauzimaju značajan udio među ukupnim stomatološkim uslugama.  Takođe, na odjeljenju se vrše različite procedure iz oblasti pretprotetske i preortodontske pripreme. Uz odgovarajuću uputnicu, moguće je obaviti konvencionalne oralnohirurške intervencije na teret Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje.


Usluge koje se pružaju:

– pregled, konsultacije
– ekstrakcija zuba
– hirurška ekstrakcija zuba
– terapija postekstrakcionih komplikacija
– resekcija vrha korijena (apikotomija)
– ekstrakcija impaktiranih zuba
– oslobađanje impaktiranih zuba
– uklanjanje dobroćudnih patoloških promjena na vilicama (ciste, fibromi…)
– augmentacija kosti
– hirurška pretprotetska priprema
– biopsija tkiva
– hirurška terapija dentogenih infekcija
– ugradnja zubnih implantata


Zaposleni nastavnici i saradnici

Prof. dr Slavoljub Tomić, specijalista

Doc. dr Bojan Kujundžić, specijalista

Elez Dr Jelena, specijalizant oralne hirurgije


Stomatološka sestra:

Stana Kovačević
Biljana Ivanović