U okviru Odjeljenja za stomatološku protetiku organizovan je rad zubotehničke laboratorije. Ova savremena  zubotehnička laboratorija opremljena je kompletnom aparaturom za izradu raznih vrsta zubnih nadoknada, splintova i ortodontskih aparata.

Zubni tehničari Srđan Ristanović, Ljiljana Vuković, Ognjen Živanović i Lorina Ivanović bave se izradom protetskih zubnih nadoknada, dok se izradom mobilnih ortodontskih aparata bave tehničari Vladimir Miletić i Jelena Đorem.