RTG kabinet radi u sklopu Odjeljenja za bolesti zuba i endodonciju. Kabinet omogućava usluge dijagnostike raznovrsnih oboljenja i stanja koja se mogu javiti u stomatognatom sistemu. U našem RTG kabinetu nudimo usluge digitalne ortopantomografije, snimanja paranazalnih šupljina, snimanja temporomandibularnih zglobova, kao i snimanja zuba pomoću digitalnog RVG senzora.

Kabinet pruža usluge i pacijentima koji se liječe van naše ustanove.


 

RTG tehničar

Vladimir Štremf