Liječenje oboljenja potpornog aparata zuba (parodoncijuma) i mekih tkiva usne duplje konzervativnim i hirurškim metodama u skladu sa najsavremenijim terapijskim protokolima, djelatnosti su Odjeljenja za parodontologiju i oralnu medicinu. Parodontopatija je, pored karijesa, jedno od najučestalijih oboljenja današnjice. Za pojavu parodontopatije brojni su potpomažući faktori, ali je glavni uzrok dentalni plak. Kontrola dentalnog plaka vrši se redovnom i adekvatnom oralnom higijenom, kao i redovnim pregledima i terapijskim postupcima kod specijaliste parodontologa. Nažalost, na našim prostorima ova grana stomatologije je relativno zanemarena, a njen značaj je izuzetan i moramo imati u vidu da kvalitetna terapija i kontrola parodontopatije obezbjeđuje čvrst temelj za sve naknadne sanacije tvrdih zubnih tkiva. S druge strane, oralne promjene koje se mogu naći na mekim tkivima usne duplje, često ostaju neprepoznate od strane opštih stomatologa i neophodan je specijalistički pregled i dijagnostika da bi se utvrilo o kakvoj promjeni ili oboljenju je riječ. Naši specijalisti usko sarađuju sa specijalistima drugih stomatoloških, ali i medicinskih grana, posebno u okviru liječenja kožnih bolesti udruženih sa oralnim promjenama, kao i kod mogućih oralnih fokaloza.


Usluge koje se pružaju:

– pregled, konsultacije
– dijagnostika oboljenja parodoncijuma i mekih tkiva usne duplje
– konzervativna terapija oboljenja parodoncijuma i mekih tkiva
– hirurška terapija oboljenja parodoncijuma i mekih tkiva
– hirurške terapije u okviru preprotetske pripreme pacijenata
– zbrinjavanje mukogingivalnih anomalija
– estetske korekcije gingive
– biopsija tkiva
– dijagnostika i terapija oralnih fokaloza


Zaposleni nastavnici i saradnici

Prof. dr Smiljka Cicmil, specijalista
Viši asist. Olivera Govedarica, specijalista
Viši asist. Jelena Lečić, specijalista
Doc. dr. Ana Cicmil, specijalista


Stomatološke sestre:

Andrijana Komlenović
Ivana Ivković