Profesori Medicinskog fakulteta u Foči i Banja Luci u saradnji sa Komorom doktora stomatologiju RS pripremili su Priručnik za sprovođenje stomatoloških intervencija kod pacijenata pozitivnih na novi virus (COVID-19). U nastavku možete preuzeti elektronsku verziju istoga.

Priručnik za sprovođenje stomatoloških intervencija kod pacijenata pozitivnih na novi virus (COVID-19) (PDF)

Scroll to top
Skip to content