Briga o oralnom zdravlju treba da počne od najranije životne dobi. Jedino tako je moguće postići dugoročni cilj – dočekati starost sa vlastitim stalnim zubima. Nažalost, često čujemo da je briga o mliječnim zubima suvišna i nepotrebna jer imaju ograničen vremenski period trajanja u ustima i svakako će ih zamijeniti stalni zubi. Ne može se dovoljno naglasiti koliko je ovakvo razmišljanje štetno i pogrešno. Mliječni zubi su zbog svoje građe podložniji karijesu, a njegove komplikacije mogu lako ugroziti opšte stanje djeteta i mladi organizam. Pored toga, mliječni i stalni zubi značajan vremenski period koegzistiraju jedni pored drugih u usnoj duplji, te se bakterije i infekcije sa pokvarenih mliječnih zuba lako šire  na novoiznikle, stalne zube i to baš u periodu u kojem im je potrebna zdrava sredina da bi došlo do pravilne maturacije zubne gleđi. Naši specijalisti veliku pažnju posvećuju pravovremenoj edukaciji mladih pacijenata i njihovih roditelja, kao i primjeni preventivnih mjera. Ovdje ćete, pored adekvatne terapije, dobiti savjete o pravilnoj ishrani, oralnoj higijeni i važnosti redovnih stomatoloških kontrola. Pozivamo vas da dovedete djecu na pregled u što ranijem uzrastu i da ne čekate pojavu karijesa ili drugih oralnih tegoba.

Na Odjeljenju dječje i preventivne stomatologije pružaju se usluge koje imaju za cilj očuvanje zdravlja mliječnih i stalnih zuba djece i adolescenata do navršene 16 godine starosti, a sve usluge su besplatne.


 

Usluge koje se pružaju:

– pregledi, konsultacije
– preventivne intervencije (fluorizacija, zalivanje fisura)
– sanacija karijesa mliječnih i stalnih zuba
– zbrinjavanje traumatskih oštećenja zuba
– ekstrakcija mliječnih i stalnih zuba
– liječenje zuba sa nezavršenim rastom korijena
– stomatološka zaštita djece sa posebnim potrebama
– stomatološki zahvati u opštoj anesteziji


 

Zaposleni nastavnici i saradnici

Prof. dr Dragan Ivanović, specijalista
Prof. dr Svjetlana Janković, specijalista
Prof. dr Bojana Davidović, specijalista
Dr Ivana Grujičić, klinički ljekar, specijalista
Dr Jovana Hrisa Samardžija, klinički ljekar


 

Stomatološke sestre:

Milanka Milanović
Ranka Dragičević